Rinkitės:

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

Šios Pirkimo ir pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato Pirkėjo ir UAB „ORGSIS“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas:

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „ORGSIS“.

3. Pirkėjo teisės:

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“

3.3. Pirkėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos:

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir apie tai pranešti Pardavėjui.

4.3. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą, kad Pirkėjas suformavo užsakymą, pasirinko Pirkėjui priimtiną apmokėjimo būdą bei pateikė užsakymą. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 72 valandas nuo mygtuko „Apmokėti” paspaudimo arba atvykti atsiimti užsakymo pasirinktu Pardavėjo adresu, jei buvo pasirinktas apmokėjimo būdas atsiimant prekes. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus ar neatvykus atsiimti užsakymo, Pardavėjas turi teisę laikyti,kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos:

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms,negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą,grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už neįvykusį prekių pristatymą.

7. Kaina ir atsiskaitymo tvarka

7.1. Prekių kaina nurodyta Pardavėjo tinklapyje su PVM. Pardavėjas turi teisę keisti prekių kainą be išankstinio perspėjimo.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste –tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB SEB bankas; AB DNB Bankas; „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas; AB „Citadele“ Bankas; Nordea Bank AB Lietuvos skyrius; AB Šiaulių bankas. Mokant už Prekes šiuo būdu, Pirkėjo elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenkanti tinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą Nr.LT XXXXXXXXXXXXXXXX, esančią AB banke “Swedbank”. Mokėjimo paskirtyje Pirkėjas privalo nurodyti Užsakymo numerį.

7.2.3. Apmokėjimas prekių atsiėmimo metu – tai apmokėjimas už prekes Pirkėjui atvykus jų atsiimti pasirinktoje Pardavėjo prekybos vietoje Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje.

7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu,Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtu atveju tik gavus apmokėjimą už Prekes pradedamas formuoti Prekių pristatymas ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.

7.4. Atsiskaitydamas 7.2.2. punkte numatytu apmokėjimo būdu,Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 72 valandas nuo užsakymo patvirtinimo ir išankstinio apmokėjimo sąskaitos gavimo momento. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą neapmoka, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo Užsakymą.

7.5. Atsiskaitydamas 7.2.3. punkte numatytu apmokėjimo būdu,Pirkėjas įsipareigoja atvykti sumokėti per 72 valandas nuo užsakymo patvirtinimo momento. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą neatvyksta neapmokėti, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo Užsakymą.

7.6. Jeigu tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra sudaryta atitinkama ilgalaikė sutartis, tai atsiskaitoma pagal tos sutarties sąlygas.

8. Prekių pristatymas:

8.1. Prekės pristatomos Lietuvos respublikoje, arba atskiru sutarimu ir kainomis už Lietuvos respublikos ribų.

8.2. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

8.3. Prekės pristatomos (Priklausomai nuo Pirkėjo nurodyto adreso), Pirkėjo nurodytu adresu per 2-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą.

8.4. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinę kainą pamatysite tik suformavę užsakymą.

8.5. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę.

8.6. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma,kad prekės pirkėjui yra perduotos. Ne vėliau, kaip prekių pristatymo dieną. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant,tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pristatymu.

8.7. Jei prekės(-ių) kaina viršija 1000 EUR, prekė perduodama,priimančiam asmeniui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją pastabų ir komentarų skiltyje.

8.8. Pardavėjas neatsako už pinigų kilmę, t.y. jei pirkimą atlieka nepilnametis asmuo, pardavėjas pirkimą vertina kaip suderintą veiksmą su tėvais ir (arba) globėjais.

8.9. Gavėjas privalo priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui,apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime bei užpildyti Kurjerio pateiktą Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą.

9. Prekių grąžinimas:

9.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Sąlygų 3.2 p., prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą. Daiktai, kurių pirkėjui (vartotojui) nepatinka forma,dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ar priimami iš Pirkėjo per 14 dienų terminą nuo prekių pristatymo artimiausiame UAB „ORGSIS“ salone – daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.

9.1.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke, užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą (užpildyti galima priduodant prekę Garantinės priežiūros skyriuje arba artimiausiame salone).

9.1.2. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

9.1.3. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę,nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų,Pirkėjas turi teisę kreiptis į artimiausią UAB „ORGSIS“ Garantinės priežiūros skyrių dėl prekės remonto ar grąžinimo.

10. Atsakomybė:

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str.3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas:

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu elektroniniu paštu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu. 

12. Baigiamosios nuostatos:

12.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis.Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

* Kainos salone ir tinklapyje www.e-orgsis.lt gali skirtis.

OHSAS orgsis business center
Copyright © 1996 - 2024. UAB "Orgsis". Privatumo politika.
Įmonės kodas: 123551070. PVM mokėtojo kodas: LT235510716
Ši svetainė naudoja slapukus. Slapukai naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas.

Sutinku Daugiau apie slapukus